Balon

Balon 10,000 CS Metal Seated Needle Valve

10,000 psi Threaded

Metal Seated

Carbon Steel

Needle Valve

Female x Female & Male x Female

Size Range: 1/4″ through 1/2″

Balon 10,000 SS Metal Seated Needle Valve

6000 psi Threaded

Metal Seated

Stainless Steel

Needle Valve

Female x Female & Male x Female

Size Range: 1/4″ through 1/2″

Balon 6000 CS Needle Valve

6000 psi Threaded

Resilient Seated

Carbon Steel

Needle Valve

Female x Female, Male x Female & Angle

Balon 6000 SS Needle Valve

6000 psi Threaded

Resilient Seated

Stainless Steel

Needle Valve

Female x Female & Male x Female

Size Range: 1/4″ through 1/2″

Balon LS Stainless Steel Threaded End Ball Valve

Series LS Stainless Steel Ball Valve 

1/4″ Through 1″

To 3M PSI WP

Threaded End Connection

 

Balon Series F 150 RF CS Ball Valve

Sizes: 1″ Through 6″

Pressure Classes: 150

Available in: Carbon x Carbon & Carbon x Nace

Connections: Flanged Ends (RF)

Balon Series F 300 RF CS Ball Valve

Sizes: 2″ Through 6″

Pressure Classes: 300

Available in: Carbon x Carbon & Carbon x Nace

Connections: Flanged Ends (RF)

Balon Series F 600 RF CS Ball Valve

Balon Series F

Sizes: 1″ Through 4″

Pressure Classes: 600

Available in: Carbon x Carbon & Carbon x Nace

Connections: Flanged Ends (RF)

Balon Series F Ductile Iron Threaded End Ball Valve

Series F Bolted Body Ball Valve

Ductile Iron & Ductile x Nace

1″ Through 4″

To 2M PSI WP

Threaded End Connection